Felvételi


Tartalom

Felvételi a 2020/2021-es tanévben induló 1. osztályba
Beiratkozás a 2020/2021-es tanévben induló 1. osztályba
Évközi felvételi már meglévő osztályokba
Letölthető dokumentumok a jelentkezéshez, beiratkozáshoz
Egyéb hasznos információk


Felvételi a 2020/2021-es tanévben induló 1. osztályba

Felvételi közlemény!

Kedves Szülők!
A 2020/21. tanévre történő beiratkozás tárgyában tájékoztatunk titeket, hogy a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel kiadott, minden iskolára kötelező 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat előírásainak megfelelően kidolgoztuk a felvételre jelentkezésre és beiratkozásra irányadó szabályokat, melyeket Felvételi közleményünkben ismerhettek meg.


A felvételi játékok időpontja: 2020. március 9-12.
Jelentkezési határidő: 2020. február 28.

Kedves Szülők!
A 2020. március 2. 12:00-ig beérkezett jelentkezések alapján elkészült a felvételizők csoportbeosztása, amiről értesítést küldtünk a megadott email címekre. Kérjük, hogy aki nem kapta meg az értesítést, mielőbb jelezze elérhetőségeink valamelyikén!

A felvételi előtt érdemes tájékozódni a Waldorf iskolák sajátos életéről, kerettantervéről és tanulmányozni a Közép-budai Waldorf Iskola alapdokumentumait (pedagógiai programját, házirendjét és SZMSZ-ét).

Az iskola pedagógusaival és a közösség életével a nyílt ünnepeinken van lehetőség megismerkedni, amelyekre szeretettel várjuk a csatlakozást tervező szülőket, gyerekeket.

Az idei nyílt ünnepeink az alábbiak lesznek:
 • Tavaszünnep: 2020. március 21. 10:00-14:00
 • FIGYELEM! Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2020. március 11-én kelt felhívása alapján, a koronavírus helyzettel összefüggő, megelőző intézkedések értelmében a Közép-budai Waldorf Iskola 2020. március 21-re tervezett, hagyományos Tavaszünnepe ELMARAD!

Az ünnepek nem alkalmasak az iskola hétköznapjainak megismerésére és a felvételben gondolkodó családok kérdéseinek megválaszolására, ezért ilyen céllal külön, csak szülőknek szánt esteket szervezünk. Ezek a szülői estek két részből állnak: 18:00-19:00 között egy előadást tart valamely tanárunk vagy vendégelőadónk a Waldorf pedagógiai módszer sajátosságairól, 19:00-20:00 között pedig egy tanórát tart valamely tanárunk az érdeklődő szülők számára. A szülők ilyenkor saját élményt szerezhetnek arról, hogy mit csinálnak a gyerekek az iskolánkban tanítási időben. Klasszikus nyílt napra (amikor érdeklődő szülők beülnek az idejáró gyerekek tanóráira) az iskolánkban nincs lehetőség.

Idén a szülőknek szóló bemutatkozó estekre az alábbi időpontban kerül sor:
 • 2020. január 9.
 • 2020. január 23.
 • 2020. február 6.

További részletek a tájékoztató estekről itt!

Ha a szülők az előzetes ismerkedés, tájékozódás alapján kiválasztották iskolánkat gyermeküknek, akkor a felvételi folyamat első lépése a jelentkezési lap kitöltése és beküldése. Ezt követően a gyerekek egyéni beosztás szerint egy ún. felvételi játékon vesznek részt, melyen kiderül, hogy melyek azok a területek, amelyeken a későbbiek során nagyobb figyelmet igényelnek. A játékkal egyidőben az iskola egy-egy dolgozója beszélget a szülőkkel csoportosan a Waldorf iskolák sajátosságairól. A felvételi utolsó állomásaként a tanárok egy beszélgetésre invitálják a szülőket, hogy személyesen még jobban megismerhessék a jelentkező családot, illetve megosszák a szülőkkel a játék során megfigyelt tapasztalataikat a gyermekről.

A tanulók felvételéről a tanári kollégium közösen dönt. A felvételi eredményéről az iskola minden esetben írásban értesíti a családokat. Az értesítésre az államilag előírt beiratkozási határidő előtt kerül sor, várhatóan 2020 áprilisában.

Felvételi jelentkezési lap

1. osztályos jelentkezési lap (pdf) letöltése

A jelentkezéseket

 • az iskola irodáján személyesen, tanítási napokon 8:00-16:00 között,
 • vagy az iskolának címzett, zárt borítékban az épület portáján, munkanapokon 7:00-20:00 között,
 • vagy postai úton a Közép-budai Waldorf Általános Iskola és AMI 1021 Budapest, Tárogató út 2-4. címre

várjuk.

Kedves Szülők!
Kérjük, a jelentkezési lap megírásakor az alábbiakra különösen figyeljetek:

 • Az anamnézis lehetőség szerint folyamatos kézírással készüljön, amelyhez segítség a jelentkezési lapon megadott kérdéssor, de szükség szerint szabadon kiegészíthető. Ideális, ha a szülők ilyenkor elmélyülnek a gyermekük eddigi életútjában, ezt segíti a kézírás.
 • Lehetőség szerint 3 hónapnál nem régebbi, egész alakos fotót csatoljatok a gyermekről. A fotó lehet közvetlen stílusú (pl. egy családi eseményen, kirándulás stb. készült), de fontos, hogy teljes ruházat, ne pl. fürdőruha legyen a gyermeken.
 • Az adatlapot jól olvasható betűkkel kérjük kitölteni, különös tekintettel a levelezési címre és az e-mail címre!
 • A jelentkezéshez mindkét szülő aláírására szükség van, akkor is, ha a gyermek szülei külön élnek.

A tanulók felvételéről bővebben Pedagógiai programunk X. fejezetében olvashattok.

Érdeklődni az iroda@kozepbudaiwaldorf.hu email címen vagy a 06 (20) 2 875 875-ös telefonszámon lehet.

Vissza az oldal tetejére


Beiratkozás a 2020/2021-es tanévben induló 1. osztályba

Felvételi közlemény!

Kedves Szülők!
A 2020/21. tanévre történő beiratkozás tárgyában tájékoztatunk titeket, hogy a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel kiadott, minden iskolára kötelező 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat előírásainak megfelelően kidolgoztuk a felvételre jelentkezésre és beiratkozásra irányadó szabályokat, melyeket Felvételi közleményünkben ismerhettek meg.

A tanköteles gyermekek* számára az iskolai beiratkozási határidő várhatóan 2020 áprilisában lesz.

A Közép-budai Waldorf Iskola közoktatási tevékenységet végez, azonban lakcím szerint nincs kötelezettsége tanulókat felvenni, tehát a tanulófelvétel kizárólag kölcsönös választás alapján történik. Iskolánkba a jelentkezési folyamat során felvételt nyert gyermekek tudnak beiratkozni. Az általunk felvett gyermekeket a körzetes iskolába nem szükséges beíratni, amennyiben ez már megtörtént, akkor a felvételt követően az átvétellel kapcsolatos adminisztrációt az iskolánk végzi.

*Minden gyermek, aki 2020. augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, tanköteles. Ez alól felmentést csak az Oktatási Hivatal adhat. A felmentés folyamatáról az óvodavezetők hivatottak részletes tájékoztatást adni az érintett szülőknek.

Vissza az oldal tetejére


Évközi felvételi már meglévő osztályokba

Iskolánk a 2019/2020-as tanévben már hét (1-7.) osztállyal működik. Az évközi felvételi során – férőhelyek függvényében – csak ezekben az osztályokban tudunk tanulókat fogadni.

A jelentkezési lap leadása előtt érdemes tájékozódni a Waldorf iskolák sajátos életéről, kerettantervéről és tanulmányozni a Közép-budai Waldorf Iskola alapdokumentumait (pedagógiai programját, házirendjét és SZMSZ-ét).

Az évközi felvételi első lépése a jelentkezési lap kitöltése és beküldése. Ezt követően az osztálytanító visszajelez a családnak, hogy az anamnézis alapján lát-e esélyt arra, hogy felvegye a gyermeket az osztályba, és ha igen, szervezünk egy ún. felvételi játékot, majd ezután egy pedagógiai beszélgetést a szülőkkel, ahol lehetőség van minden egyéb kérdés tisztázására is.

A felvételi eredményéről az iskola minden esetben írásban értesíti a családokat.

Felvételi jelentkezési lap

Évközi jelentkezési lap (pdf) letöltése

A jelentkezéseket

 • az iskola irodáján személyesen, tanítási napokon 8:00-16:00 között,
 • vagy az iskolának címzett, zárt borítékban az épület portáján, munkanapokon 7:00-20:00 között,
 • vagy postai úton a Közép-budai Waldorf Általános Iskola és AMI 1021 Budapest, Tárogató út 2-4. címre

várjuk.

Vissza az oldal tetejére


Letölthető dokumentumok a jelentkezéshez, beiratkozáshoz

1. osztályos jelentkezési lap (pdf)
Évközi jelentkezési lap (pdf)
Nyilatkozat szülői felügyeleti jogról (doc)

Vissza az oldal tetejére


Egyéb hasznos információk

Waldorf Kerettanterv
A KBWI Pedagógiai Programja
A KBWI Házirendje
A KBWI Szervezeti és Működési Szabályzata
Könyvajánló
Körzetes iskolák lakcím szerinti keresője

Ha maradt még kérdés bennetek, forduljatok hozzánk telefonon vagy emailben!