Felvételi közlemény

A 2020/21. tanévre történő beiratkozás tárgyában tájékoztatjuk a szülőket, hogy a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel kiadott, minden iskolára kötelező 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat előírásainak megfelelően a felvételre jelentkezésre és beiratkozásra az alábbi szabályok irányadóak.

1. A felvételi jelentkezés, beíratási szándék bejelentésének ideje, módja

Ideje: 2020. április 6. – április 24.

Módja: elsődlegesen elektronikus úton az iskola hivatalos e-mail címére: iroda@kozepbudaiwaldorf.hu

Benyújtandó iratok, adatok:

 • felvételi adatlap (honlapunkról letölthető)
 • gyermek jellemzése, azaz anamnézise (honlapunkról letölthető)
 • nyilatkozat a szülői felügyeleti joggyakorlásról (honlapunkról letölthető)
 • kötelező felvételt biztosító (körzetes) iskola neve és címe
 • fotó a gyermekről (3 hónaposnál nem régebbi, egész alakos)

Ha az elektronikus bejelentés akadályozott, a szülő telefonon is megteheti szándéknyilatkozatát Simonics Adrienn iskolatitkárnál (telefonszám: +36 20 2875 -875, munkanapokon 8:00 és 16:00 óra között).

Ebben az esetben a felvételi adatlap szerinti adatokat és a körzetes iskola adatait vesszük fel és rögzítjük, az adatlapot, anamnézist, fotót pedig majd a személyes beiratkozáskor kell átadnia, kitöltenie a szülőnek.

Kérjük, hogy lehetőség szerint mielőbb adják be a jelentkezést annak érdekében, hogy tudjon az iskola időben beíratási időpontot adni minden szülőnek a beiratkozásra nyitva álló időszakban.

Különösen indokolt esetben a személyes jelentkezésre is időpontot biztosítunk, telefonon történt egyeztetés alapján.

Az iskola által már befogadott felvételi jelentkezéseket nem kell ismételten benyújtani, ezeket beiratkozási szándéknyilatkozatként kezeljük.

2. Telefonbeszélgetés a szülőkkel

Ideje: 2020. április 6. – április 24.

A járványügyi veszélyhelyzetben bevezetett korlátozások miatt nem tartható iskolánk Waldorf-kerettanterven alapuló megszokott felvételi folyamata. Ehelyett most telefonon fogjuk felkeresni a szülőket a beiratkozási időszakban, így beszélgetnek majd velük a gyermek iskolai nevelését-oktatását érintő kérdéseinkről a felvételi csoport pedagógusai. A beszélgetésre előre egyeztetett időpontban kerül sor skype vagy konferencia-telefonhívás keretén belül.

3. Beiratkozás

Ideje: kijelölt időpontban 2020. április 24-ig

A kijelölt időpontról a szülőket elektronikusan az általuk bejelentett e-mail címre, vagy telefonon tett bejelentés esetén, telefonon értesítjük.

Módja: személyesen a járványügyi előírások betartásával

A beiratkozó szülők személyes találkozásainak elkerülése érdekében legalább negyedórás időközökkel ütemezett időbeosztás szerint, melyről előzetesen e-mailben vagy telefonon tájékoztatjuk a szülőket. Kérjük gumikesztyű és szájmaszk viselését az épületben tartózkodás ideje alatt.

Szükséges okmányok bemutatása:

 • gyermek személyi igazolványa
 • gyermek lakcímigazolványa
 • gyermek TAJ-kártyája
 • gyermek anyakönyvi kivonata
 • szülők személyi igazolványa és lakcímigazolványa
 • tanulói jogviszony szerződés a szülő által aláírva

Egyebek:

 • az 1. pont szerinti eredeti iratok benyújtása

Az EMMI-határozat értelmében az iskolának a beiratkozást minden jelentkező számára biztosítania kell, és a beiratkozást követően kell döntést hoznia a felvétel kérdésében.

Felhívjuk ezért a szülők figyelmét, hogy a beiratkozás nem jelenti a gyermek felvételét. A felvétel kérdésében hozott iskolai döntésről csak később, a beíratást követően kapnak értesítést.

4. Döntés és értesítés a felvételről, jogorvoslat

2020. április 24. és 27. között dönt az iskola felvételi kérelmekről.

A szülőket írásban, postai úton vagy a szülő kérelmére az általa bejelentett e-mail címre megküldve elektronikus úton értesíti.

A tanulófelvétel kérdésében a döntéshozatal a Waldorf-kerettanterv osztályösszetételre vonatkozó elvei alapján történik, a pedagógiai elveket a jelentkezői körre egyenként és összességükben mérlegeli a Tanári Kollégium, és pedagógiai meggyőződése alapján dönt.

A szülőt a felvételt elutasító döntéssel szemben jogorvoslati jog illeti meg: a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a fenntartóhoz (Közép-budai Waldorf Közhasznú Egyesület, 1029 Budapest, Gyöngyvér u. 17/b) kérelmet nyújthat be a döntés felülvizsgálatára.

A felvett gyermekek körzetes iskoláját legkésőbb 2020. április 27-ig értesítjük a felvételről, és ezzel egyidejűleg rögzítjük a tanulói jogviszonyt a KIR nyilvántartásában. A felvételt nem nyert gyermekekkel kapcsolatban keletkezett minden iratot, adatot az iskola az adatvédelmi előírásoknak megfelelően töröl a nyilvántartásából, illetve azokat megsemmisíti.

5. Írásbeli megállapodás megkötése

A felvételt nyert tanulók szülőivel a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó írásbeli megállapodás intézmény által történő aláírása a felvételi döntés közlését követően, a szülő szerződéskötési szándékának e-mailben történő megerősítése esetén 2020.04.27-én történik. A tanévhez kapcsolódó egyéb szükséges nyilatkozatok (napközi ellátás, gyermekétkeztetés stb.) aláírásának időpontja 2020. augusztus 20-31. között kijelölt, a szülőkkel előre írásban közölt időpontban. Szülők ekkor kapják meg a tanulói jogviszony szerződés mindkét fél által aláírt eredeti példányát.

Kelt: Budapest, 2020. április 6.

Igazgatási Csoport

Itt tölthető le az eredeti közlemény: Felvételi közlemény (doc)

A felvételit felfüggesztjük!

Kedves Szülők!

A 2020/21. tanévre jelentkező tanulók FELVÉTELI ELJÁRÁSÁT A VILÁGJÁRVÁNY OKOZTA RENDKÍVÜLI HELYZETRE VALÓ TEKINTETTEL BIZONYTALAN IDEIG ELHALASZTJUK!

A felvételi eljárás folytatásáról, esetleges pótfelvételre jelentkezés lehetőségéről haladéktalanul tájékoztatunk Titeket, amint a rendkívüli helyzet megszűnik.

Megértéseteket és türelmeteket köszönjük!

Tavaszünnep 2020

FIGYELEM! Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2020. március 11-én kelt felhívása alapján, a koronavírus helyzettel összefüggő, megelőző intézkedések értelmében a Közép-budai Waldorf Iskola 2020. március 21-re tervezett, hagyományos Tavaszünnepe ELMARAD!

Minden évben, életkortól függetlenül, megéljük annak az örömét, hogy túljutottunk a télen, a sötéten, nem lehet nem együttérezni a természettel, ami zsibongva éled. Hagyományosan játékkal és együttléttel ünnepeljük iskolánkban, habár a böjti időszakban, de éppen azzal a reménységgel, ami a húsvétot megelőző időszakot jellemzi.

Ünnepeljetek velünk ti is 2020. március 21-én a Közép-budai Waldorf Iskola kertjében!

A Tavaszünnep programja:

10.00 Megnyitó, köszöntő

10.30 Tízórai vendégség

10.30 Kézműves foglalkozások és játékok

12.00 Ebéd

13.00 Közös mandalakészítés

Felhívás az ünnepre érkezőknek:

 • Gyertek pontosan, maradjatok végig!
 • Hozzatok annyi tálat és evőeszközt, ahányan jöttök!
 • Ha van otthon lejárt, molyos, zsizsikes borsó, bab, lencse, köles, kiöregedett kamillavirág, poros levendula, hozzátok el a mandalához (de emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszert ne hozzatok)!

Vidd hírét te is!

Nézzetek vissza az oldalra, hamarosan jövünk a részletekkel!

Hatodikos osztálytanítót keresünk!

A Közép- budai Waldorf Iskola osztálytanítót keres azonnali belépéssel a jelenlegi (2019/2020-as évi) hatodik osztály számára teljes állású tanárként!

Kért végzettség: a Magyar Waldorf Iskolák Kerettantervében meghatározott végzettségek (állami felsőoktatási intézményben szerzett tanítói, általános iskolai vagy középiskolai tanári végzettség mellett akkreditált pedagógus-továbbképzésen szerzett Waldorf-osztálytanítói képesítés).

Előny a Waldorf vagy más iskolákban szerzett pedagógus tapasztalat. A pályázathoz kérjük a jelentkező csatolja részletes szakmai önéletrajzát, motivációs levelét, a rendelkezésére álló ajánlásokat és referenciákat, valamint a végzettségét igazoló dokumentumok másolatát.

Bérezés, egyéb juttatások: az iskola saját bérpolitikai szabályzata szerint. Egyéni elbírálás és megegyezés esetén lehetőség van tanulmányi szerződés keretében a Waldorf pedagógiai képzés finanszírozására.

Munkaidő: heti 40 óra munkaidő (órarend szerinti tanórák) a 6. osztályban.

Munkavégzés kezdete: azonnal.

Munkavégzés helye: Közép-budai Waldorf Iskola (1021 Budapest, Tárogató út 2-4.)

A jelentkezés határideje és a jelentkezők meghallgatása: folyamatosan, elektronikus levélben

A jelentkezéseket az iroda@kozepbudaiwaldorf.hu email címre várjuk!

BeFogadó

A KBWI szülői köre beszélgetésre hívja az iskolaválasztás előtt álló szülőket.

Az este során word café rendszerben, kiscsoportos beszélgetések keretében tudjátok feltenni a “waldorf szülőséggel” kapcsolatos kérdéseiteket nekünk, szülőknek, megismerhetitek a szülőket érintő iskolai szokásokat, feladatokat – és magát a szülői közösséget.

Időpont: 2020. február 11. 19-21h
Helyszín: Közép-budai Waldorf Iskola
Információ: Facebook-esemény

Gyertek el, találkozzunk, ismerjük meg egymást!

Szeretettel és várakozással:
a KBWI szülői köre