“Az euritmia természetes mozgásforma a gyermekek számára”

Folytatjuk iskolánk tanárainak bemutatását. Keresztes László lesz a KBWI euritmia tanára.

laci

Mikor és hogyan kerültél kapcsolatba a Waldorffal?

1989-ben hallottam először, hogy van Waldorf-képzés. Épp biológia-rajz szakos tanárnak készültem, de már akkor beszéltük a pedagógia tanszék vezetőjével, hogy nekem, a lelkemnek az alternatív pedagógia lenne a jó. A solymári Waldorf-óvodában sikerült elérnem egy német óvónőt, akitől kérdezhettem, majd bejutottam a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola első tanárképzésébe. A rendszerváltás és a pályamódosításom érdekesen egybeesett. 1991 és 1997 között osztálytanítóként is dolgoztam Gödöllőn.

És az euritmiával?

Rögtön a tanárképzésen volt két tanár: Scheily Mária és Clemens Schleuning, akik frissen jöttek vissza Németországból és megszerettették velem ezt a mozgást. Ők javasolták, hogy foglalkozzak vele. Versenytáncoltam is öt évig, így boldogan vetettem bele ebbe magam, bár érdekes volt, hogy ez a szellemi forma mennyire ellentéte a társastáncnak. Fantasztikus erőket tud létrehozni és megmozgatni. A főiskola után pedig egy év alatt párhuzamosan végeztem a bothmer és az euritmia képzést.

Annak, aki még nem ismeri, elmondanád: mi az euritmia?

A neve alapján harmonikus és harmonizáló tánc, amely az emberi beszédhangzóknak a mozgásba való megformáltságával tudja harmonizálni az embert. Nagyon szép pedagógiai fejlődési szakaszai vannak, amelyek jól nyomon követhetők a gyermekek testi, lelki és fizikai növekedésével. A felnőtteknek eleinte ez furcsa, de a gyermekeknek ez teljesen természetes mozgásforma: „hozzátapad” az emberhez, láthatatlannak dolognak tűnik, ám ápolja az emberi egységet.

Hogyan kapcsolódik a Waldorf-pedagógiához?

Nyomon követi a gyermekek hétéves fejlődési ciklusát is, és általánosan segít a különbözőségek ellenére – harmonikus jelenlétet és figyelmet, önfigyelmet, ön-érzést, saját érzést kapni.

Segíti az inkarnációs erőket, segíthet a koncentráció képességének fejlesztésében, és közvetve-közvetlen a tanuláshoz szükséges emlékezést is erősíti a mozgás által. Morális akarati impulzust is ad, amennyiben a tett-akarat mindenki szeme láttára megjelenhet. Az első néhány évben erősíteni tudja, hogy a gyermek jelen van ebben a világban és a fizikai testben. Ez egy csoportos foglalkozás, heti rendszerességgel, óvodától a gimnáziumig.

Miben más ehhez képest a gyógyeuritmia, amivel szintén foglalkozol?

Az egyénre szabott változata az euritmiának, amelyben az egyén speciális sajátosságait figyelembe véve alkalmazzák szintén speciális formáit az euritmiának.

Az euritmia az alapja, de mindannyian más és más szellemi, fizikai, lelki konstitúcióban létezünk, és ezek egyéni vagy kisebb csoportos foglalkozások által történő további segítő:erősítő vagy gyengítő gyakorlatokat végzünk. Olyanokat, amelyek kizökkentik az általános létéből, amiben van.

Nagyon heves gyulladásos betegségek kivételével szinte minden állapoton és bizonyos betegségeken is tud segíteni, természetesen a gyermeknek, a szüleinek is és az őket körülvevő felnőtteknek is tudniuk kell a folyamatról. Ez egy terápiás folyamat.

Mit tud pedagógiailag segíteni az euritmia?

Ha euritmiázik az ember, visszamegy abba az éteri, asztrális közegbe, ahonnan a szavak ereje keletkezik. Ez az éteri mozgás mutathat egy utat egy harmonikus belsőnek, ami aztán áthatja az egész emberi lényt.

Mindenki a saját maga világából és erejéhez méltóan bontja ki és éli meg ezt a világot euritmiázás közben. Néhányan, főleg a fiúk, annyira rá tudnak csodálkozni, hogy a szájuk is tátva marad. Az euritmiában nincs hazugság.

Mi is az euritmia?

Az euritmia egy új mozgásművészet, amelyet a XX. század első felében (1912 – 1913) Rudolf Steiner segítő útmutatásai alapján egy kis csoport fejlesztett ki. Eleinte mint színpadi művészet jelent meg, majd a Waldorf-iskola megalakulásával a pedagógiában és a terápiában is alkalmazni kezdték.
Az euritmia mint látható beszéd és látható ének a hangképzés mozgástörvényein alapul.

A kiáramló levegőt a gége és a hangképző szervek mint áramló, állandóan létesülő szobrot plasztikusan formálják meg. Ez a légáramlat a kinti levegővel találkozva továbbáramlik, és formákat hoz létre. Mindez a hangszálak rezgése, a gége és a fül felépítése miatt érzékeink számára mint hangzó, akusztikus élmény jelenik meg. Az euritmia megpróbálja ehhez a plasztikus részhez kapcsolódva mozgásban, vizuálisan is megjeleníteni a levegőáram létesülő, ritmikus mozgásait. Innen az elnevezés is: szép, jó ritmus.

Ez a plasztikus impulzus kapcsolódik a görög művészethez is. A görög szobrok és reliefek harmóniája és ritmusa elevenedik meg az euritmiában. Az euritmiához hasonlóan, a művészi beszéd is a plasztikus, ritmikus elemeket alkalmazza a gondolatok ki nem mondható részének megjelenítésére. Így a hangzók zeneisége, a ritmus és a forma plasztikussága, akár egy drágakő, sokkal több jelentést hordoz, mint ami első hallásra föltárul előttünk.

Az euritmia a hangzók plasztikájához, a gondolatok vonalszerűségéhez, a felépítés drámaiságához mozgással közelít. A versek és a zenedarabok így egy időben hangzó és vizuális élményként jelennek meg előttünk.

Az euritmia kapcsolódni kíván egy olyan fajta új élményhez, amely felszabadítja az embert, kitágítja egészen a kozmoszig, és megpróbálja az örök működő szellemiséget megjeleníteni a mozgásban.

Forrás: www.euritmia.hu