Miért nincs tankönyv a Waldorf iskolában?

A legtöbb ember számára tankönyvek nélkül elképzelhetetlen az intézményes oktatás és általában a tanulás.  Bár a tankönyv nyomtatott formában valóban a 15. század óta jelen van az iskolai gyakorlatban, korántsem az egyetlen lehetséges segédeszköze a környező világ és önmagunk megismerésének, a tudás átadásának, sőt az iskolai oktatásnak sem.

A közel száz éve sikeresen működő Waldorf iskolákban az osztálytanítók hagyományos értelemben vett tankönyvek nélkül segítik a diákokat a tananyag értő elsajátításában. A gyerekek nagyalakú, sima lapú (kódexnek illetve epocha füzetnek is nevezett) füzeteket használnak, amelyekbe az osztálytanító rajzai és táblára írt szövegei alapján, az órai témakörökkel kapcsolatosan írnak és – sokszor bámulatos művészi igénnyel – rajzolnak. A tananyagnak tehát tankönyv nélkül is van írásban rögzített formája, de míg a nyomtatott tankönyvnek a gyerekek alapvetően passzív befogadói, az epocha füzetnek ők a létrehozói, saját maguk készítik el a “jegyzeteiket”. Így a tanultakat a létrehozás folyamata révén mélyebben elsajátítják. Az a füzet, amelyet a gyermekek nagy gonddal elkészített munkái tarkítanak, nem egy idegen  tudáshalmaz, hanem féltve őrzött kincs, amelyet jó kézbe venni, fellapozni. A második osztályban olvasókönyvet kapnak, melyet sokszor kézzel írnak meg a szüleik az osztálytanító segítségével, így kerül a nyomdába sokszorosításra.

A kisiskolások számára nagy könnyebbséget jelent, hogy nem kis négyzetrácsokba, előre nyomtatott rubrikákba kell “beleszorulniuk”, ráadásul a sima lap éppen az önállóan megtanult egyenes vonalvezetésben segíti őket. Az osztálytanítók számára egy-egy ilyen saját készítésű füzet sokkal többet árul el a gyermekről és fejlődéséről, mint a nyomtatott munkafüzetben elvégzett feladatok.

Mindez természetesen egyáltalán nem jelenti azt, hogy a Waldorf iskola tanárai ne használnának könyveket, illetve ne ösztönöznék a gyerekeket is ugyanerre. Ötödik osztálytól kezdődően a diákok kapnak olyan feladatokat, amelyek során az osztályteremben tartott könyveket kell használniuk, illetve egy-egy kérdésnek önállóan kell utánajárniuk a könyvtárban, és az elvégzett munkáról be kell számolniuk a többieknek. Így tehát a Waldorf iskolákban a gyerekek korán elsajátítják az önálló kutatás és az információszerzés technikáit.

(Niki)

Valahogy így…

Kattints a képre, és lapozz bele a Waldorf iskolások füzeteibe!