Kulcsár Gábor előadása: Mi a Waldorf Iskola? (hangfelvétel és beszámoló)

Múlt pénteken (november 29-én) Kulcsár Gábor, a Pesthidegkúti Waldorf Iskola iskolaképviselője és osztálytanítója volt a szervezői kör vendége a Kisember óvodában.

Előadásában Gábor beszélt a Waldorf iskolák helyéről a társadalomban és a közoktatási rendszerben, és a pedagógusok, diákok és szülők hármasáról, amelyre minden Waldorf iskola épül.

Elmondta, hogy a módszertani jellegzetességek mellett (pl. epochális oktatás, speciális írás-olvasás-számolásoktatás), melyek közül néhányat már más alternatív iskolák is alkalmaznak, milyen fontos szerepe van annak a háttérben meghúzódó antropológiai megközelítésnek, amitől a Waldorf iskolák légköre igazán más lesz.

A Waldorf pedagógia a gyermekek életkori sajátosságainak ismeretére épít, és mindig az éppen megnyíló lehetőségekhez (“ablakokhoz”) igazodva tanítja őket. Gábor érzékletes példáin keresztül kirajzolódott előttünk, hogy a gyerekek a különböző életkorokban milyen lelki fejlődési stádiumokon mennek át (a környezettel való egységből az én leválásán keresztül a tiszta, fogalmi gondolkozásig), és hogy ezekben a stádiumokban milyen módszerekkel és mit érdemes átadni nekik.

Szó esett arról is, hogy a késleltetett írás-olvasásoktatás bizonyítottan elősegíti a későbbi értő olvasás kialakulását, illetve hogy a Waldorf diákok milyen jól teljesítenek a kompetenciavizsgálatokban (az “átjárhatósági csomópontokban”: 3., 6. és 8. osztályban).

Megtudtuk, hogy a Waldorf iskolákból kikerülő gyermekekre-fiatalokra leginkább a kreativitás, a csapatmunkára való készség és a lelki biztonság jellemző. (Kívánhatunk-e ennél többet-jobbat a gyerekeinknek? 🙂

A bejegyzés szerzőjének szívét különösen megdobogtató tételmondat szerint a Waldorf iskolában a cél nem a tananyag, hanem a gyerekek lelki fejlődésének elősegítése a tananyag segítségével.

Az előadás végén kérdezz-felelek formában szó esett még a külvilág (internet, televízió, aggódó nagyszülők) és az iskolai élet kapcsolatáról, arról, hogy mennyire lehet a már állami iskolába járt vagy máshol írni tanított gyermekeket “visszalassítani” a Waldorf-folyamatba, illetve a diszlexia és a késleltetett tanítás összefüggéséről.

Az eredmény: iskolaalapítási tettvágy fokozódása, megerősítés, csillogó szemek. 🙂

Az előadás hanganyaga meghallgatható itt: