Az első szülői kör (beszámoló)

Október 25-én, pénteken tartottuk az első szülői kört, 26-an gyűltünk össze, 24 család képviseltette magát. Elmondtuk, hogy hol tart most a szervezés:

“A dolgok általában úgy végződnek, ahogy kezdődnek.” (Rudolf Steiner)

Először meséltünk arról, hogyan is kezdődött minden, milyen hangulatban telt az elmúlt pár hét a kezdeményező körben. Azt kívántam magunknak, mindannyiunknak, hogy a fenti Steiner idézetet lássuk majd megvalósulni munkánk eredményeként, hiszen eddig nap mint nap újabb pozitív impulzusok, támogató megerősítések, öröm övezte ezt a kezdeményezést.

Ezek után rátértünk a praktikus információkra, mi az amit most tudunk a leendő iskoláról:

  • helyszín: jelenleg kb 15 ingatlan van a látóterünkben, amelyből az igazán reális lehetőség a meglévő, de használaton kívüli iskolaépületek, ilyenből 4 van. Folyamatban van a megkeresés és érdeklődés az illetékes önkormányzatoknál (elsősorban XII. és XI. kerületek), hamarosan megkezdjük a tárgyalást a lehetséges bérleti feltételekről.
  • pedagógus: most indul a pedagóguskeresés, legalább annyira fontos az alapító tanárok személye és elhivatottsága, mint az ingatlan, ezért kiemelt hangsúlyt fektetünk erre a feladatra is.
  • szakmai háttér: a Pesthidegkúti Waldorf Iskola és fenntartója, a Török Sándor Waldorf-pedagógiai Alapítvány szakmai és pedagógiai támogatást nyújt kezdeményezésünknek. Már lezajlottak az első személyes találkozások. Nagyon fontosnak érezzük, hogy egy erős és tapasztalt iskola nyújt nekünk támogatást már a kezdetektől, ez nagyon sokat jelent majd a szakmai-pedagógiai munkában.
  • a kitűzött cél, hogy első és második évfolyammal, esetleg harmadik évfolyammal is induljunk egyszerre, 2014 szeptemberében. Pedagógiailag – ebben hozzáértők erősítettek meg minket – nem jelent gondot, viszont az indulást és a fenntarthatóságot is nagyon pozitívan befolyásolja, minél több gyerekkel indulunk, annál könnyebb a fenntartás anyagilag is és sok más szempontból is.

A munka folyamatosan zajlik, várjuk a tevékeny szülők csatlakozását, akik a szervezési munkában is szívesen részt vesznek. A következő munkacsoportok kialakítását tervezzük:

1. pedagógia + pedagógus csoport: fő feladata az osztálytanítók keresése, toborzása, valamint a pedagógusokat segíteni a pedagógiai oldal felépítésében

2. ingatlankereső csoport: ingatlan felkutatása, tárgyalás, szerződés előkészítés, előírások, engedélyek, stb.

3. taneszköz/felszerelés csoport: minden ami nem az ingatlan (padok, tábla, felmosórongy, stb)

4. külső kapcsolatok + előadásszervezés csoport: toborzó, tájékoztató előadások szervezése, weboldal, facebook oldal tartalom, tájékoztatók, meghívók terjesztése

5. jogi-adminisztációs csoport: küzdelem a bürokrácia-sárkánnyal – nagyon fontos és felelősségteljes feladat

6. pénzügyi tervezés: a név magáért beszél 🙂

A következő találkozót kb. két hét múlva tartjuk, erre majd azokat várjuk, akik a fenti munkacsoportokban, vagy más feladatkörökben szeretnének AKTÍV szerepet vállalni. A pontos időpontról később küldünk értesítést azoknak akik ezt tegnap kérték, és ide is feltesszük majd.

A szülői körön megjelent családok 1-1 szóban megfogalmazták, hogy milyen az az iskola, amelyet szeretnének a gyermekük számára. Milyen legyen a MI iskolánk? Ezek a válaszok, ez a válasz született:  (klikkelj a képre a nagyításhoz)

szuli_kor_milyenIskola

Köszönjük, hogy eljöttetek!

Elso_szuloi_kor

Autonómia, egyéni felelősség, önigazgatás

A magyar Waldorf-iskolák működési kereteit, pedagógiai irányvonalait meghatározó megújult kerettantervet 2013 tavaszán fogadta el a minisztérium. Minden magyarországi Waldorf-iskola ezen tantervhez igazodva végzi tevékenységét, így a mi iskolaalapító munkánkban is fontos iránytű ez. Ebből a kerettantervből íme egy részlet, “Az intézményi működést érintő alapelvek” fejezet első alpontja:

Autonómia, egyéni felelősség, önigazgatás

Rudolf Steiner az első Waldorf-iskola megalapítása előtt előadásokban foglalta össze a pedagógiai alapelveit (ezek az előadások magyarul az Általános embertan, mint a pedagógia alapja címmel jelentek meg a Genius kiadó és a Magyar Waldorf Szövetség közös kiadásában) az előadássorozat előtti este 1919. augusztus 20-án, dr. Steiner egy megnyitó beszédet tartott, ahol nem a pedagógiáról, hanem a pedagógia céljáról beszélt. Arról, hogy a Waldorf-iskolának valódi kulturális tetté kell válnia, hogy a társadalom megújításának eszközévé lehessen. Itt olvashatunk a Waldorf-iskola sajátos működési elvéről és az egyéni felelősség jelentőségéről is. „…Ezért nem irányítási, hanem igazgatási elvek alapján alakítjuk ki az iskola működését, és republikánus módon fogjuk irányítani. Egy valódi tanár-köztársaságban nem támaszkodhatunk kényelmes vánkosként olyan rendszabályokra, amelyek az igazgatóságtól jönnek. Nekünk kell belevinnünk (magunkban hordoznunk) mindazt, ami megadja a lehetőséget a teljes felelősség viseléséhez az iránt, amit tennünk kell. Mindenkinek magának kell a teljes felelősséget viselnie….”

Ezen alapelvek mentén születik egy-egy Waldorf-iskola azoknak az embereknek szabad kezdeményezése által, akik a Waldorf-pedagógiában a kultúrtettet, a társadalom formáló feladatot látják. Az egyének belső elhatározásaiból közös cél születik és a közös célért küzdő emberek (szülők és pedagógusok) közösséget alkotnak, amely jogilag egy civil szervezet alakját veszi fel, és az így létrejött civil szervezet válik az iskola alapítójává és fenntartójává. A feladat nagyságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Olyan feladatra vállalkoznak szülők és pedagógusok, ami igen nagy hozzáértést és elköteleződést kíván. A gyermek nevelésére egy új forma létrehozásával vállalkoznak: autonómián, egyéni felelősségen és önigazgatáson alapuló iskolai működést alakítanak ki, mert tudják, hogy minden, ami körülveszi a gyermeket, még az iskola struktúrája is nevelő hatással bír.

A magyar Waldorf-iskolák kerettanterve, 2013

A kezdetek és hol tartunk most?

A közép-budai waldorf iskola ötlete először augusztus végén, egy levélváltás közben, csak úgy mellékesen bukkant fel. Egy ártatlan fél mondat volt. Idézem is, különös tekintettel a smileyra a mondat végén:

“Ezen filoztam tegnap, hogy most alapitsunk iskolat?! 🙂 ”
(2013. aug. 28.)

Érdekes volt megélni, ahogy ez az ötlet, az “idea” életre kelt, és kapásból külön életet kezdett élni. Nem tudtuk kontrollálni. Mi, akik magunkban hordoztuk, azt éreztük, el akarja mondatni magát, meg kell osztani. Megosztottuk az évkezdő hagyományos lekvárfőzéskor az óvodánk szülői közösségével, és a reakciókból világossá vált: ez eldőlt, nincs több kérdés, csinálnunk kell. Mi sem természetesebb. A bennünk felbukkant kételyek – van-e erre energiánk, időnk, kapacitásunk – köddé váltak, elementáris erővel sodort el minket, egyre többünket a tettvágy. Hamar, néhány nap alatt megszületett a válasz a fenti – költői – kérdésre: igen, alapítsunk iskolát!

Szeptember közepén tartottuk az első iskolaalapítós találkozót, az ovink szülői körében, ezen 9 család vett részt. Felvázoltuk a legfontosabb kritériumokat, mi is a cél (nagyon leegyszerűsítve: egy jól megközelíthető és JÓ iskola létrehozása) és az első feladatokat.

A következő három hétben találkozókat szerveztünk olyan korábbi iskolaalapítókkal, akiktől tanulhatunk. Sárosi Ferenc a két évvel ezelőtti – végül meghiúsult – iskolaalapítási kezdeményezés során szerzett tapasztalatait osztotta meg velünk, egy másik alkalommal pedig az idén szeptemberben indult káposztásmegyeri Csillagberek Waldorf Iskola képviseletében Mészáros Anikó és Osváth Andrea voltak a vendégeink. Ezúton is köszönjük Nekik a találkozókat!

Még szeptemberben felvettük a kapcsolatot a Pesthidegkúti Waldorf Iskolával, akiket felkértünk, legyenek új iskolánk szakmai-pedagógiai mentorai. Kérésünk pozitív fogadtatásra talált. Október közepén első személyes találkozónkra is sor került, az együttműködés alapjairól, lehetőségeiről beszélgettünk.

Mindeközben gőzerővel nekiláttunk az első időszak legfontosabb feladatának: az ingatlankeresésnek. Feltérképeztük a belbudai kerületek (II., III., XI., XII.) üres iskolaépületeit, és más esetleg megfelelő ingatlanait, ezekről tájékozódtunk. Jelenleg a legjobbnak kínálkozó lehetőségek részletesebb bejárása, bérleti lehetőségek feltérképezése folyik.

Az iskolaalapítás ötletével megkerestük a többi budai waldorf óvodát is. Felvettük a kapcsolatot a Waldorf Szövetséggel, hogy időben megkezdhessük majd a szükséges hivatalos teendőket. Létrehoztunk egy Facebook oldalt és egy weboldalt, hogy az érdeklődő családok naprakészen követhessék a folyamatot.

Folyamatosan tájékozódunk a hivatalos előírásokról, finanszírozási lehetőségekről, a kerettantervvel ismerkedünk, hazai és külföldi legjobb gyakorlatokat gyűjtögetünk, amelyek összegyúrásával és megmunkálásával majd megszülethet az új iskolánk.

Itt tartunk most. A következő lépés: október 25-én pénteken várunk az első szülői körre, amelyről bővebben itt olvashatsz.

Belevágtunk…

Az elmúlt nyáron maroknyi lelkes szülő a budai Kisember waldorf óvodából álmodott egy új waldorf iskolát Buda szívében. A gondolat napokon belül életre kelt és futótűzként kezdett terjedni először az ovibeli szülőtársakra, majd kerületeken és intézményeken átívelve egyre több és több szülő és érdeklődő körében.

Egyre többen vagyunk és az álom egyre nagyobb része körvonalazódik konkrétumokban, egyelőre feladatokban és tennivalókban, és 2014 szeptemberére reméljük, hogy egy új budai waldorf iskola képében. Kövesd az utunkat az iskolaalapításban, és ha gyermeked számára aktuális az iskolaválasztás, csatlakozz hozzánk!

Az érdeklődő családok részére létrehoztunk egy kérdőívet, kérjük töltsétek ki, és akkor folyamatosan tudunk értesíteni Benneteket a feleményekről.

Egyelőre ez az ideiglenes weboldal, és a Facebook oldalunk ahol megtaláltok Bennünket, és elkezdtük a szülői találkozókat, előadásokat is szervezni.

AZ ELSŐ TALÁLKOZÓ: október 25-én!

Az első alkalom egy általános tájékoztató beszélgetés a kezdeményezésünkről, ahova egyaránt várunk olyan családokat akik a szervezésben szeretnének tevékenyen részt venni, és olyanokat akik csak általánosságban érdeklődnek az iskola iránt.

Időpont: 2013. október 25., péntek 18:00

Helyszín: Kisember Waldorf Óvoda, XII. Mártonhegyi út 65. (megközelíthető 59-es villamossal, 102, 105, 112, 212 autóbuszokkal, a parkolás az ovi utcájában már ingyenes)

Várunk szeretettel!