Kökéndy Ákos előadása 2013. dec. 13. – beszámoló

2013. december 13-án előadássorozatunk venddége volt Kökéndy Ákos, a Pesthidegkúti Waldorf Iskola osztálytanítója, aki “Mit tanítunk és miért? Előadás és beszélgetés a Waldorf iskolák gyerekképéről és tantervéről” címmel tartott előadást. Az alábbiakban a szervezői kör egyik tagjának beszámolóját olvashatjátok az eseményről.

Kökéndy Ákos

Kökéndy Ákos előadását nagyon vártuk. Jelentem, a várakozás megérte. Olyan szórakoztató és mégis tartalmas, információval teli élményben volt részem, amilyenre csak egy szülő vágyhat, aki azt a gondolatot dédelgeti magában, hogy gyermekét Waldorf iskolába iratja.

Ákos a Pesthidegkúti Waldorf Iskola osztálytanítója, ebben az évben az elsősöké. 20 éve tanít ott, ez a harmadik osztálya. Első tanítványai között vannak, akiknek már saját gyermeke jár az iskolába.
Kémiatanárként végzett az ELTÉ-n, de az egész világot tanítja a gyerekeknek. Nem is tanítja, inkább feltárja a világ és az élet csodáit a még oly kíváncsi és érdeklődő kis emberpalánták számára, az életkori sajátosságaiknak legmegfelelőbb eszközökkel.

Meghallgathattuk, hogyan alakul egy osztály dinamikája, egymáshoz és a tanítóhoz való viszonyuk az együtt töltött évek során. A felnőttet csodáló és feltétel nélkül tisztelő elsősökből hogyan válik kritikus szemlélő, akinek a bizalmáért, figyelméért meg kell küzdeni… A fürge és kecses mozgású ötödikesekből hogyan lesz a szünetben a kanapén szomorkodó kamasz. A közönség gyakori nevetgélése arra engedett következtetni, hogy mindenki magára vagy esetleg gyermekére ismert.  Az már nem hallatszott, csak én gondoltam (és talán mások is), hogy milyen csoda lett volna, ha engem is így megértett volna egy tanár, akár csak egy a sok közül, ha így tudta volna, mikor milyennek kell lennem, és azt elfogadta volna, nem akart volna másnak látni, nem várt volna tőlem az életkori sajátosságaimmal ellentétes teljesítményt.

Ákos őszinte lelkesedéssel mesélt arról, micsoda kérdéseik és micsoda válaszaik vannak a gyerekeknek, amik önmagukban hordozzák a tanítás lehetőségét, ha a tanító él vele. Ennek kapcsán elmondta, hogy tanterv van, nem is akármilyen, nagyon komoly munkával létrehozott és a minisztérium által elfogadott kerettanterv, amitől azonban egyéni módon eltérhet, ha a hangulat, akár az övé, akár a gyerekeké ezt követeli meg.

Hangsúlyozta az alvás, a délutáni pihenés fontosságát is.  Megemlítette, hogy a kisgyerekek memóriája még többnyire helyhez kötött, így az iskolában eleinte könnyebb felidézni a tanultakat, mint otthon. Ennek ellenére van házi feladat, az életkor előre haladtával változik a mennyisége. Nyolcadikban egész éves projekt munka van, amit a diákok szabadidejükben végeznek. Szakdolgozathoz hasonló módon, tanárral konzultálva egy saját témát dolgoznak föl.

Megragadott egy történet egy fiúról, aki nem szerette a kézimunka órákat, legfőképp varrni nem szeretett, majd végül érsebész lett belőle.
Nekem ez azt mondta, nem arról szól a Waldorf, a közhiedelemmel ellentétben, hogy mindenki azt csinál, amit akar, hogy semmi sem kötelező, hogy a gyerekek nem tanulják meg a fegyelmet… Hanem azt, hogy lehet itt is nem szeretni valamit, de csinálni kell. A nagy különbséget abban látom, hogy egy Waldorf iskolában még az is a gyerek javára válik, amit nem szeret.

Az egész előadás alatt hullámzott bennem pár érzés, hol az, hogy bárcsak újra gyerek lehetnék és Waldorfba járhatnék, hol az, hogy de jó lenne Waldorf tanárnak lenni és ilyen módon együtt fedezni föl a világot a gyerkőcökkel, aztán a végére letisztultak az érzések egy érzéssé.

Ez a mi iskolánk. Az én gyerekem ilyen iskolában fog felnőni, és mi ilyen iskolában leszünk szülők.

– Mariann

Következő előadás: 2014. Január 14., Kocziha Miklós. Bővebb info itt található.

Kulcsár Gábor előadása: Mi a Waldorf Iskola? (hangfelvétel és beszámoló)

Múlt pénteken (november 29-én) Kulcsár Gábor, a Pesthidegkúti Waldorf Iskola iskolaképviselője és osztálytanítója volt a szervezői kör vendége a Kisember óvodában.

Előadásában Gábor beszélt a Waldorf iskolák helyéről a társadalomban és a közoktatási rendszerben, és a pedagógusok, diákok és szülők hármasáról, amelyre minden Waldorf iskola épül.

Elmondta, hogy a módszertani jellegzetességek mellett (pl. epochális oktatás, speciális írás-olvasás-számolásoktatás), melyek közül néhányat már más alternatív iskolák is alkalmaznak, milyen fontos szerepe van annak a háttérben meghúzódó antropológiai megközelítésnek, amitől a Waldorf iskolák légköre igazán más lesz.

A Waldorf pedagógia a gyermekek életkori sajátosságainak ismeretére épít, és mindig az éppen megnyíló lehetőségekhez (“ablakokhoz”) igazodva tanítja őket. Gábor érzékletes példáin keresztül kirajzolódott előttünk, hogy a gyerekek a különböző életkorokban milyen lelki fejlődési stádiumokon mennek át (a környezettel való egységből az én leválásán keresztül a tiszta, fogalmi gondolkozásig), és hogy ezekben a stádiumokban milyen módszerekkel és mit érdemes átadni nekik.

Szó esett arról is, hogy a késleltetett írás-olvasásoktatás bizonyítottan elősegíti a későbbi értő olvasás kialakulását, illetve hogy a Waldorf diákok milyen jól teljesítenek a kompetenciavizsgálatokban (az “átjárhatósági csomópontokban”: 3., 6. és 8. osztályban).

Megtudtuk, hogy a Waldorf iskolákból kikerülő gyermekekre-fiatalokra leginkább a kreativitás, a csapatmunkára való készség és a lelki biztonság jellemző. (Kívánhatunk-e ennél többet-jobbat a gyerekeinknek? 🙂

A bejegyzés szerzőjének szívét különösen megdobogtató tételmondat szerint a Waldorf iskolában a cél nem a tananyag, hanem a gyerekek lelki fejlődésének elősegítése a tananyag segítségével.

Az előadás végén kérdezz-felelek formában szó esett még a külvilág (internet, televízió, aggódó nagyszülők) és az iskolai élet kapcsolatáról, arról, hogy mennyire lehet a már állami iskolába járt vagy máshol írni tanított gyermekeket “visszalassítani” a Waldorf-folyamatba, illetve a diszlexia és a késleltetett tanítás összefüggéséről.

Az eredmény: iskolaalapítási tettvágy fokozódása, megerősítés, csillogó szemek. 🙂

Az előadás hanganyaga meghallgatható itt:

1. Szervezői találkozó beszámoló (2013.11.06.)

November 6-án összegyűltünk ismét a Kisember oviban, ezúttal azok a családok, akik az iskolaalapításban aktív szervezői szerepet szeretnének vállalni. A fő cél az volt, hogy beszámoljunk a legújabb fejleményekről és megalakítsuk a munkacsoportokat. Alább olvashatjátok a találkozó beszámolóját.

Szervezői találkozó beszámoló
2013. november 6., Kisember ovi

A szervezői találkozó meghirdetésében volt néhány gubanc, ezért itt is elnézést kérünk azoktól akik esetleg azért nem tudtak jelen lenni, mert nem kapták meg az értesítést, vagy későn kapták meg. A következő találkozóknál ez már olajozottabban fog menni.

Ezen a ponton kettéválik a kommunikáció:

 • egyrészt folyamatosan bővül a kontaktlistánk az érdeklődő családokhoz, akik általánosságban érdeklődnek a kezdeményezés és a leendő iskola iránt – nekik akkor küldünk emailben értesítést, amikor nagyobb horderejű történés van (pl amikor meglesz az ingatlan, stb), iletve ha általános érdeklődésre számot tartó találkozó, előadás van, vagy úgy érezzük érdemes összefoglalnunk a helyzetet, történéseket,
 • másrészt van a (fenti körnél természetesen szűkebb) szervezői kör, azok a családok, akik kifejezetten aktív szervezői szerepet vállalnak az iskola létrehozásában. Erre az értesítési listára a szervezői találkozókról is küldünk értesítést.

Kérjük, hogy aki nem volt ott a most szerdai megbeszélésen, és így egyelőre nem tagja munkacsoportnak, de szeretne aktívan részt venni a szervezésben, küldjön egy emailt a kozepbudaiwaldorf@gmail.com címre “szervezni szeretnék” tárggyal, és felvesszük a szervezői értesítési listára, hogy a találkozókról mindenképp értesüljön.

A november 6-i találkozón kb. 15-16-an voltunk jelen, és kb. 7-8 család volt aki már aktív szervező, de nem tudott eljönni, vagy későn értesült és ezért nem tudott még csatlakozni hozzánk. Így elmondhatjuk, hogy már 20-25-re tehető azon családok száma akik aktívan részt vesznek az alapítási teendőkben.

Hol tartunk most?

INGATLAN:

Volt épületbejárás, ahol megnéztük a bérelhető épületet és környékét.

következő lépések:
– egyeztetni szakmai mentorunkkal, a Pesthidegkúti iskolával a valós követelményekről és szükségletekről – mennyi terem, hely, milyen helységek kellenek valójában (a jogszabályi követelményeket már ismerjük, most szeretnénk ezt a valós iskolai igényekkel összefésülni, hogy meglássuk mire lesz szükségünk a kötelező minimumomon kívül)
– önkormányzat vagyongazdálkodási osztályával egyeztetés a lehetséges bérleti konstrukciókról
– tárgyalás az önkormányzat döntéshozóival.

PEDAGÓGUS:
Már most is vannak jelentkezők, és az igazán szélesebb körű meghirdetésbe most kezdünk bele. Nagyon fontos a pedagógus(ok) személye, “ingatlan nélkül még létezhet iskola, de pedagógus nélkül nem”. Erre a feladatra ezért mostantól legalább akkora hangsúlyt fektetünk mint az ingatlankeresésre.

ELŐADÁSOK SZERVEZÉSE:
A waldorf iskolák és kezdeményezések előadássorozattal szoktak bemutatkozni, amelynek célja kettős:  egyrészt tájékoztatás a waldorf pedagógiáról általánosságban, a pedagógia egyes kérdéseiről, másrészt az iskola/kezdeményezés bemutatása, az érdeklődők elérése-toborzása.
A 4-5 alkalomból álló előadássorozat indítását november végére tervezzük, további információk hamarosan.

MUNKACSOPORTOK:
meglakultak a munkacsoportok, ezek a következők:

 • pedagógiai – pedagóguskeresés, pedagógiai program kidolgozásában való segédkezés
 • ingatlan – iskolaépülettel kapcsolatos feladatok
 • taneszköz-felszerelés: minden beszerzendő dolog ami nem az ingatlan
 • külső kapcsolatok, előadásszervezés
 • jogi-adminisztrációs
 • pénzügyi

A munkacsoportok számára létrehoztuk a megfelelő kommunikációs csatornákat, innentől a munka itt folyik.

Következő szervezői találkozó: két hét múlva

Az első szülői kör (beszámoló)

Október 25-én, pénteken tartottuk az első szülői kört, 26-an gyűltünk össze, 24 család képviseltette magát. Elmondtuk, hogy hol tart most a szervezés:

“A dolgok általában úgy végződnek, ahogy kezdődnek.” (Rudolf Steiner)

Először meséltünk arról, hogyan is kezdődött minden, milyen hangulatban telt az elmúlt pár hét a kezdeményező körben. Azt kívántam magunknak, mindannyiunknak, hogy a fenti Steiner idézetet lássuk majd megvalósulni munkánk eredményeként, hiszen eddig nap mint nap újabb pozitív impulzusok, támogató megerősítések, öröm övezte ezt a kezdeményezést.

Ezek után rátértünk a praktikus információkra, mi az amit most tudunk a leendő iskoláról:

 • helyszín: jelenleg kb 15 ingatlan van a látóterünkben, amelyből az igazán reális lehetőség a meglévő, de használaton kívüli iskolaépületek, ilyenből 4 van. Folyamatban van a megkeresés és érdeklődés az illetékes önkormányzatoknál (elsősorban XII. és XI. kerületek), hamarosan megkezdjük a tárgyalást a lehetséges bérleti feltételekről.
 • pedagógus: most indul a pedagóguskeresés, legalább annyira fontos az alapító tanárok személye és elhivatottsága, mint az ingatlan, ezért kiemelt hangsúlyt fektetünk erre a feladatra is.
 • szakmai háttér: a Pesthidegkúti Waldorf Iskola és fenntartója, a Török Sándor Waldorf-pedagógiai Alapítvány szakmai és pedagógiai támogatást nyújt kezdeményezésünknek. Már lezajlottak az első személyes találkozások. Nagyon fontosnak érezzük, hogy egy erős és tapasztalt iskola nyújt nekünk támogatást már a kezdetektől, ez nagyon sokat jelent majd a szakmai-pedagógiai munkában.
 • a kitűzött cél, hogy első és második évfolyammal, esetleg harmadik évfolyammal is induljunk egyszerre, 2014 szeptemberében. Pedagógiailag – ebben hozzáértők erősítettek meg minket – nem jelent gondot, viszont az indulást és a fenntarthatóságot is nagyon pozitívan befolyásolja, minél több gyerekkel indulunk, annál könnyebb a fenntartás anyagilag is és sok más szempontból is.

A munka folyamatosan zajlik, várjuk a tevékeny szülők csatlakozását, akik a szervezési munkában is szívesen részt vesznek. A következő munkacsoportok kialakítását tervezzük:

1. pedagógia + pedagógus csoport: fő feladata az osztálytanítók keresése, toborzása, valamint a pedagógusokat segíteni a pedagógiai oldal felépítésében

2. ingatlankereső csoport: ingatlan felkutatása, tárgyalás, szerződés előkészítés, előírások, engedélyek, stb.

3. taneszköz/felszerelés csoport: minden ami nem az ingatlan (padok, tábla, felmosórongy, stb)

4. külső kapcsolatok + előadásszervezés csoport: toborzó, tájékoztató előadások szervezése, weboldal, facebook oldal tartalom, tájékoztatók, meghívók terjesztése

5. jogi-adminisztációs csoport: küzdelem a bürokrácia-sárkánnyal – nagyon fontos és felelősségteljes feladat

6. pénzügyi tervezés: a név magáért beszél 🙂

A következő találkozót kb. két hét múlva tartjuk, erre majd azokat várjuk, akik a fenti munkacsoportokban, vagy más feladatkörökben szeretnének AKTÍV szerepet vállalni. A pontos időpontról később küldünk értesítést azoknak akik ezt tegnap kérték, és ide is feltesszük majd.

A szülői körön megjelent családok 1-1 szóban megfogalmazták, hogy milyen az az iskola, amelyet szeretnének a gyermekük számára. Milyen legyen a MI iskolánk? Ezek a válaszok, ez a válasz született:  (klikkelj a képre a nagyításhoz)

szuli_kor_milyenIskola

Köszönjük, hogy eljöttetek!

Elso_szuloi_kor