Tájékoztató estek

Szeretettel várjuk tájékoztató estjeinkre a már iskolába járó és bármelyik osztályba jelentkező gyermekek szüleit!

Tájékoztató estjeink elméleti előadásainak megtartására vendég tanárokat kértünk fel:

2020. január 9. 18h

Gyermeklét a Waldorf iskolában – Héjja Zsuzsanna (fejlesztőpedagógus, Extra Lesson tanár)

2020. január 23. 18h

A Waldorf iskola és a szülői ház kapcsolata – Nemerey Péter (a pécsi Mandulafa Waldorf Iskola osztálytanítója, intézményvezetője)

2020. február 6. 18h

A Waldorf iskola szociális életben betöltött szerepéről – Marosváry Péter (a solymári Fészek Waldorf Iskola osztálytanítója, a Magyar Waldorf Szövetség elnöke)

Az előadások után saját tapasztalatokat szerezhetsz pedagógusaink rövid bemutató óráin:

2020. január 9. 18h

Euritmia – Turós Mátyás
Ritmikus rész – Tóth Orsolya
Bothmer – Pósfai Enikő
Idegen nyelv – Kulcsár Gizella

2020. január 23.

Festés – Szalma Orsolya
Formarajz – Pásztor Mónika
Ritmikus rész – Valentovics Margit
Extra Lesson – Bartha Marianna

2020. február 6.

Bemutatkozik iskolánk pedagógiai kollégiuma.
Beszélgetés Bartha Marianna Extra Lesson tanárral az iskolaérettségről.
Beszélgetés Simonics Adrienn gazdasági munkatárssal az iskola támogatásáról.

Az előadások és bemutatók után további beszélgetésre várunk, ahol felteheted kérdéseidet az iskolánkról és pedagógiánkról!

Egyéb információk:

  • A tájékoztató estekre nem kell regisztrálni.
  • Kérjük, hogy a tájékoztató estekre kis és nagy gyermek nélkül gyere!
  • Tájékoztató estjeinkről hírt adhatsz honlapunkon kívül a Facebook-esemény és a plakát megosztásával. Köszönjük!

A felvételiről bővebb információt honlapunk Felvételi oldalán olvashatsz.

Másodikos osztálytanítót keresünk!

A Közép- budai Waldorf Iskola osztálytanítót keres azonnali belépéssel a jelenlegi (2019/2020-as évi) második osztály számára teljes állású tanárként!

Kért végzettség: a Magyar Waldorf Iskolák Kerettantervében meghatározott végzettségek (állami felsőoktatási intézményben szerzett tanítói, általános iskolai vagy középiskolai tanári végzettség mellett akkreditált pedagógus-továbbképzésen szerzett Waldorf-osztálytanítói képesítés).

Előny a Waldorf vagy más iskolákban szerzett pedagógus tapasztalat. A pályázathoz kérjük a jelentkező csatolja részletes szakmai önéletrajzát, motivációs levelét, a rendelkezésére álló ajánlásokat és referenciákat, valamint a végzettségét igazoló dokumentumok másolatát.

Bérezés, egyéb juttatások: az iskola saját bérpolitikai szabályzata szerint. Egyéni elbírálás és megegyezés esetén lehetőség van tanulmányi szerződés keretében a Waldorf pedagógiai képzés finanszírozására.

Munkaidő: heti 40 óra munkaidő (órarend szerinti tanórák) a 2. osztályban.

Munkavégzés kezdete: azonnal.

Munkavégzés helye: Közép-budai Waldorf Iskola (1021 Budapest, Tárogató út 2-4.)

A jelentkezés határideje és a jelentkezők meghallgatása: folyamatosan, elektronikus levélben

A jelentkezéseket az iroda@kozepbudaiwaldorf.hu email címre várjuk!

Válaszok kérdésekre…

…amiket talán már te is feltettél az iskolakeresés során.

Mikor lehet megismerni az osztálytanítót?

A felvételi folyamat idején van, hogy már megérkezik az osztálytanító, de olyan is előfordul, hogy még nem. Ettől függetlenül az osztályközösséget minden évben nagy tapasztalattal rendelkező tanárok állítják össze, hogy az új osztálytanító kiválasztása is a tanári kollégium közös munkájának eredménye. Általában az osztálytanító kiválasztása után egy-két héten belül szerveződik olyan alkalom, ahol a szülők megismerkedhetnek vele.

Jelentkezhetünk-e, ha sajátos nevelési igényű (SNI) a gyermekem?

Sajnos nem. SNI-s gyermekek oktatásához nincsenek meg a megfelelő jogi, szakmai feltételeink, így nem tudnánk biztosítani azt a fejlesztést, amire szükségük van.

Jelentkezhetünk, ha a gyermekem különleges figyelmet igényel, tanulási nehézsége van, nehezen illeszkedik be egy közösségbe?

Ennek a mérlegelése minden esetben a teljes Tanári kar véleményétől függ. Meg kell ismerni a gyermeket, a családot, és fel kell mérni a leendő diák integrálhatóságát az osztályközösségbe.

Egyedül kell bemennie gyermekemnek az idegen felnőttek közé felvételizni?

Egyedül teszi meg ezt a fontos lépést, iskolaérettsége erre már alkalmassá teszi. Szeretetteljes, elfogadó közeg, és egy játékos esemény várja őt, nem hasonlítható egy vizsgahelyzethez.

Hány fős osztályok vannak az iskolában?

20-26 fős osztályok is lehetnek, de a gyerekek személyisége, együttműködési képességei határozzák meg, milyen létszámmal lehet elindítani az osztályt.

Mennyi a tandíj az iskolában?

Az iskolában nincs tandíj, de adomány nélkül nem tud működni az iskola. Az iskola ajánlást tesz az adományok összegére, a szülők pedig minden évben, anyagi lehetőségeikhez mérten vállalást tesznek.

Átveszik-e az elsős gyermek testvérét nagyobb osztályba?

Sok gyermek érkezett már így az iskolánkba, és találta meg a helyét mindenki örömére. Az iskola nyitott erre, de nem feltétlenül tud ez megvalósulni.

Felveszik a gyermekemet, ha nagyobb testvérei nem Waldorfba járnak?

Elvi akadálya nincs a felvételnek, de ugyanúgy felvételizni kell. A gyermek megismerésén túl az iskola a családdal is megismerkedik, van lehetőség arról beszélgetni, milyen elvek alapján érkeztek most el a Waldorf pedagógiához – ennek lehet hosszú és rögös útja, kevesen születünk bele, a többségünknek rá kell találnia.

Azt hallottam, költözik a Közép-budai Waldorf Iskola. Ez igaz? Mikor?

Az iskola jelenlegi helyén, a Tárogató úton marad, terveink szerint az elkövetkező években. A bérelt területen elegendő helyünk van nyolc osztálynak.
(Az iskola folyamatosan keres olyan épületet, ahol társbérlők nélkül, önállóan tudna működni, de egyelőre még nem találtunk olyat, amely az iskola pedagógiai céljainak és az idejáró családoknak is megfelelne.)

Tervezi-e az iskola gimnáziumi osztályok indítását?

Gimnáziumot nem az iskolák alapítanak, hanem a szülők. Gimnázium alapítása akkor reális cél egy Waldorf közösség számára, ha az általános iskola már kiépült (mind a 8 osztálya működik), és adott egy erős, antropozófiai elkötelezettségű szülői kör.