Advent négy hete

Idén december 3-án gyújtjuk meg az első gyertyát, és ezzel kezdetét veszi az advent, a várakozás négyhetes időszaka.

Advent időszaka egyszerre lehetőség a fejlődésre, és számadás az eddig megszerzett bölcsességről. Advent négy hetében négyféle próbát kell kiállnunk.

Az angyali fényerők ebben az időszakban rejtve vannak előttünk, eltávolodnak az embertől, de az ember az adventi erények segítségével, azok erejét magába hívva, felemelkedhet az angyalok világába, és helyreállíthatja a kapcsolatot.

Ennek eszköze lehet például a tudatos, rendszeres ima és meditáció.

Minden adventi hétnek megvan a maga szellemi segítője. Ők segítenek az erények befogadásában is.

Advent első hete – Igazságosság – Mihály arkangyal

Mihály Arkangyal, borítsd rám védő szárnyaidat!

A kétségbeesés kísértésének időszaka ez. Ekkor az igazságosság segít meglátni mindennek az isteni oldalát, és feltárja előttünk nehézségeink mélyebb értelmét.

Mihály arkangyal olyan intenzitással szeret, amit el sem tudsz képzelni, mialatt türelmesen segíti erőfeszítéseidet, míg csak a szeretet és a lelkesültség lángja fel nem lobban benned, lerombolva korlátaidat, felszabadítva téged! Arra szólít fel bennünket, hogy negatív energiánkat pozitívvá alakítva a béke, a szépség, a szeretet medrébe tereljük.

Mihály “tüze” sokkal több képes kifejezésnél. Szó szerint hamuvá égeti azokat a korlátokat, amelyek az élet eseményei által kiváltott indulatgomolyokként merülnek fel. Amikor szembenézel az igazsággal, sokszor érzed e tűz perzselését. Így például a szenvedélyes harag a változás hatékony hajtóerejévé válhat. Fogadd el, érezd, hogy elönt a hő, dühbe gurulsz, megnő az erőd! Amint megnyílik a szíved, a düh úgy alakul át, hogy te rálelhetsz a dolgok szeretetteljes megoldására. Ahányszor csak sikerül nem kívánt eseményeket pozitívvá alakítanod, elpusztítod kisszerű éned egy részét, és a nagyszerűt növeszted magadban.

(Kép forrása: http://shoresofspirit.blogspot.hu/)

Advent második hete – Mértékletesség – Melkizédek arkangyal

Melkizédek Arkangyal, vértezz fel engem a Mértékletesség erejével!

Ez a vágyak önző, mértéktelen megnövekedésének időszaka, így ezen a héten a mértékletesség az ember fegyvere. Mértékletesnek érdemes lenni az étkezésben, a gondolkodásban, a tévézésben és a fecsegésben, egyszóval mindenben.

Nagyon ajánlatos ezen a héten többszöri szóböjtöt tartani!

Sokan próbálnak minket veszekedésbe kergetni és szükségtelen érvelésekkel feldühíteni. Legyünk ebben is mértékletesek. Nem kell mindenáron az igazunkat hajtogatni, és ha úgy érezzük, a másik fél nem akar engedni, kérjük meg a vita felfüggesztésére, hogy most nem tudunk ebben a témában érdemileg nyilatkozni, térjünk rá vissza később. Amint a kísértés eltűnik, a dolog is jelentéktelenné lesz.

Ha a tudatosságunkat beszédünkre is kiterjesztjük, megszületik a megfontoltság erénye. Ilyenkor az ember először gondolkodik, aztán beszél.

(Kép forrása: https://henryehooper.blog/lectio-divina-melchizedek/)

Advent harmadik hete – Bátorság – Metatron arkangyal

Metatron Arkangyal, a Bátorság szent erejét öntsd szívembe!

Félelmek és aggodalmak időszaka. Az ember úgy éli meg ezt, mintha elvesztené lelki egyensúlyát. Úgy érezhetjük, hogy lelkünk három ereje, az Akarat, az Érzelem és a Gondolat nem működik összhangban, és nem szolgálnak minket. A három lelkierő szétválása félelemmel tölti el az embert. A félelem pedig olyan dolgokra késztethet, amit nem szeretnél megtenni.

Metatron – a felelőségvállalás arkangyala, Isten fő irattárosa avagy titkára, Héber legendák szerint nem volt mindig angyal, valaha halandó ember volt, és az Enoch nevet viselte. Metatron segítségünkre van, hogy kapcsolatba kerülhessünk igaz belsőnkkel és felsőbb énünkkel, ha megkérjük erre. A cél az, hogy megtisztítsuk értelmünket balhiedelmeinktől, és felkészítsük az igazság befogadására. Amíg nem ismered fel az igazságot, indulataid és előítéleteid sugallatára cselekszel.

(Kép forrása: http://www.ewillustration.com/illustration/illustration_2.0_39.htm)

Advent negyedik hete – Bölcsesség – Jézus

Jézus, szívemet feléd kitárom. Kérlek, fogadj be Szíved Templomába!

Az ember a szellemi világ küszöbéhez érkezik. Itt a legsűrűbb a sötétség! Lehetőségünk nyílik azonban új szellemi bölcsességek felvételére. Az ember belső magányosságot él meg. Ez a magány nem más mint az a kozmikus üresség, melyet megtölthet a Szellem ereje. De ezt igaz szívvel és szeretettel érhetjük el, nem akaratossággal! Legyen kellő alázatunk a szellemi világok bölcsessége előtt, és engedjük magunkba azok erejét. Ez segíti a Karácsony szent ünnepének igazi szellemi megélését. Jézus pontosan tudja, milyen bölcsességre van szükségünk, hagyjuk hát vezetni magunkat általa. Ha Őt szíved szeretetében keresed, megtalálod.

(Kép forrása: http://saltandlighttv.org/blogfeed/getpost.php?id=37476)

A bejegyzést főként az “Advent misztériuma és az erények” írás felhasználásával Tóth Orsolya készítette.