Milyen egy Waldorf iskola?

Sorozatunkban igyekszünk bepillantást adni egy Waldorf iskola működésébe. Kezdetnek egy általános összefoglalóval.

A Waldorf a szív, a kéz és a fej iskolája. Törekszik rá, hogy a gyermek életkorának megfelelően elősegítse annak testi, szellemi és lelki fejlődését. Egy Waldorf pedagógus célja, hogy a gondjaira bízott gyermeknek segítsen a saját útját megtalálni az életben, nyitott, szabad ember váljék belőle. A tárgyi ismeretek mellett nagy hangsúlyt kapnak a művészetek és a mozgás.

A Waldorf pedagógia közel 100 éves irányzat. Az alapjait Rudolf Steiner rakta le, amikor 1919-ben a Waldorf-Astoria cigarettagyár felvilágosult tulajdonosa megkérte, hozzon létre saját iskolát a munkások gyermekeinek.

Nyolc évig egyetlen osztálytanító kíséri végig a gyermekek fejlődését, ő felel a fő oktatásért. Az epochális rendszerben több héten át napi két órában ugyanazt a tárgyat tanítja a gyermekeknek, ezzel segíti az elmélyülésüket egyetlen témában. Az osztálytanító munkáját egészítik ki a szaktanárok (pl. euritmia, zene, nyelv, kézművesség).

A Waldorf iskola kerüli a teljesítmények mérését, helyette szöveges vagy szóbeli értékelést ad a gyermekekről. Alsó tagozatban egyáltalán nincs osztályzás, számonkérés vagy dolgozat. Nincsenek hagyományos tankönyvek sem, helyette a gyermekek az évek során maguk „készítik” füzeteiket, amelyekből tanulnak. Nem írnak klasszikus értelemben vett házi feladatot, az alsóbb évfolyamokon a délután és az este egyértelműen a napközben tanultak belső feldolgozására szolgál. Helyette sokat alkotnak maguk, legyen az kötés, horgolás, fafaragás, kertművelés, de akár vers vagy színdarab. Felsőbb évfolyamokon előfordul már egy-két tankönyv és egyre több lesz a visszajelzés is a diákok felé tanáraiktól.

Fontos szerepet töltenek be a Waldorf iskola életében az ünnepek. A keresztény kultúrkör ünnepei mellett külön ünneplik az évszakokat, a nemzeti ünnepeket, de az iskola saját jeles eseményeit is (évkezdet, évzárás). A Waldorf nem követi egyetlen vallás vagy egyház elveit sem, egy szabad iskolában nevel szabad gyerekeket. (Folytatjuk.)